Interviu cu DJ Vadim

[scroll for English version]

Salut, Vadim! Avem câteva întrebari pentru tine cu ocazia lansării albumului Dubcatcher.

1. Ce te-a determinat să lansezi un album reggae și când ai luat această decizie?

DJ Vadim:

Am iubit muzica reggae de când am iubit muzica hip-hop. Pentru mine, ei sunt frate și soră din aceiași părinți.

Viață de luptă, ghetou, opresiune, rasism, direct din stradă. Este cultura soundboy. MC și DJ. Nu a fost o decizie grea.

Mi-a plăcut mereu vibrația reggae și când sunt dj la o petrecere de acest fel toată lumea dansează. La un eveniment de hip-hop, oamenii dansează numai dacă pui hit-uri de la Jay-Z

2. Cât timp ți-au luat înregistrarea și producția albumului?

DJ Vadim:

Cam un an de zile. Cunosc o mulțime de vocaliști, așa că a fost mai ușor..

DJ Vadim 1
DJ Vadim @ Supertone Records

3. Care este opinia ta cu privire la legătura dintre reggae și hip-hop?

DJ Vadim:

Cum am spus, aceste două genuri pentru mine reprezintă unul și același spirit. Intrinsec sunt legate unul de altul.

N-am înteles de ce fanii unui gen, nu-l plac pe celălalt … desigur, poate nu vă place negativismul sau cultura bling, dar în principiu reggae și hip-hop sun totuna pentru mine.

4. Păstrezi contactul cu scena muzicală din Rusia? Cum e mișcarea reggae acolo?

DJ Vadim:

Nu chiar. Eu locuiesc în Londra, Marea Britanie de o lungă perioadă de timp. Deci, nu am nicio idee despre ceea ce se întâmplă pe acolo..

5. Poți numi trei artiști / trupe reggae pe care îi admiri si / sau au avut o influență asupra muzicii tale?

DJ Vadim:

Ei bine, asta e greu, pentru că sunt atât de multi..

King Tubby – Pentru bass și cultura dub.

Steely & Clevie – cel mai tare drum and bass duo și totodată producători pentru atât de multe hit-uri.

Bob Marley – Ok, alegerea aceasta este evidentă. Dar, într-adevar, cine altcineva aș putea spune. El a dat muzica reggae lumii și a deschis inimile oamenilor. Merită mult respect.

6. Care stil de reggae (roots / dub / dancehall / rub-a-dub..) îți place cel mai mult și de ce?

DJ Vadim:

Ei bine, este diferit. Depinde de starea mea de spirit. Este ca și cum ai întreba ce fel de muzică îmi place.

Totul depinde… dacă sunt în pat cu prietena mea sau dacă merg la o petrecere, sau conduc, sau gătesc, sau alerg după tren.. Nu aș asculta neapărat aceeași muzică în toate situațiile.

Uneori, vrei să stai liniștit, să fumezi unu gros, să asculți roots și dub. Uneori, vrei să dansezi..

7. Principalul stil pe Dubcatcher este rub-a-dub, livrat pe instrumentale, cu un ritm de hip-hop. Ai ales această abordare pentru a face LP-ul mai ușor de înțeles de către fanii hip-hop sau de ce?

DJ Vadim:

Hahaha, bine observat!

Nu, nu chiar, dar îmi plac digital-u lși rub-a-dub style din anii ’80. Îmi plac și alte stiluri asemenea. Dar asta doar părea să funcționeze mai tot timpul..

8. Ai planuri de viitor care implică genul reggae, poate într-un stil diferit, cum ar fi dub? Sau te vei întoarce la hip-hop pentru proiectele viitoare?

DJ Vadim:

Încerc o mulțime de lucruri, acum în reggae, lucrez cu mulți vocaliști, remix-uri, etc.. doar să vedem unde duce drumul acesta. Acum mă simt bine cu ce fac, să vedem ce se întâmplă, poate înca un Dub-Catcher. Rub-a-Dub Catcher!

————————————————————————————————————————————–

ENGLISH VERSION

Hello, Vadim! We have a few questions for you on the occasion of the Dubcatcher album release.

Q: What made you decide you needed to put out a reggae album, and when have you made this decision?

DJ Vadim:

I have loved reggae ever since I loved hip-hop. To me they are brother and sister of the same parents.

Life of struggle, the ghetto, oppression, racism, from the street. It’s soundboy culture. MC and DJ. So it wasn’t like a hard decision.

I always loved reggae vibes and when I dj at a reggae party everyone dances. At a hip-hop jam, people only dance if you play the hits of Jay Z…

Q: How much time did the process of recording / producing the album took?

DJ Vadim:

Like 1 year. I know lots of vocalists so it was easy tings…

Q: What is your view on the link between reggae and hip-hop?

DJ Vadim:

Like I said, they are to me one and the same spirit. Intrinsically linked at the hip.

I never understand why fans of one don’t like the other… of course perhaps you don’t like the negativity or bling culture but they are 1 to me.

Q: Do you maintain contact with the music scene over in Russia? What is the status quo of the reggae movement there?

DJ Vadim:

Not really. I live in London UK long time. So no idea what gwans on over there…

Q: Can you name three reggae artists / bands that you admire and / or had an influence on your music?

DJ Vadim:

Well that’s hard, cause there are so many people.

King Tubby – For the bass and dub culture.

Steely & Clevie – Sickest drum n bass duo and producers of so many hits.

Bob Marley – Ok, obvious choice. But really, who else could I say. He took reggae to the world and opened up people’s hearts to reggae. Much respect due.

Q: Which style of reggae (roots / dub / dancehall / rub-a-dub…) do you like the most and why?

DJ Vadim:

Well it’s different. It depends on my mood. It’s like saying what kind of music do I like.

It all depends, if I’m in bed with my girl, or going to party party, or driving, or cooking, or catching a train… You wouldn’t necessarily listen to same Riddims for all of those things and more…

Sometimes you wanna cool out, smoke a fat one and listen to roots and dub. Sometimes you wanna dance and bashment makes the girls wine!!!

Q: The main lyrical style on Dubcatcher is rub-a-dub, delivered on instrumentals with a hip-hop tempo. Did you choose this approach to make the LP easier to grasp by hip-hop fans, or why?

DJ Vadim:

Hahaha, well observed!

No, not really, but I love 80’s digital and rub a dub. I like others styles too. But this one just seemed to work the most at the time…

Q: Any plans for the future involving reggae, maybe in a different style, like dub? Or you’ll be getting back to hip-hop for the upcoming releases?

DJ Vadim:

I am delving into lots of things right now in reggae, working with more vocalists, remixes etc… just seeing where this path will lead.

It feels good right now. Let’s see what happens… maybe another dub catcher. Rub a dub catcher!

DJ Vadim blue wall
DJ Vadim aka Daddy Vad

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *