Interviu cu Morgan Heritage

[scroll for English version]

Cei de la Morgan Heritage au lansat în anul 2015 un nou album excepțional, Strictly Roots, iar noi nu am putut rata ocazia de a le pune câteva întrebări.

Având peste douăzeci de ani de istorie muzicală, aceast crew a avut amabilitatea să răspundă întrebărilor noastre.. douăsprezece la număr.

Lectură plăcută! 😀

Facebook Morgan Heritage
Youtube Morgan Heritage
Soundcloud Morgan Heritage
www.morganheritagemusic.com

1. În ceea ce privește noul vostru LP, Strictly Roots, ne puteți descrie care este conceptul care stă în spatele întregului album?

Morgan Heritage:

Sa fiu sincer, inițial trebuia să fie un EP. În timp ce lucram la el, am auzit cât de bine sună și ne-am decis să facem un LP complet.

2. Când ați început să înregistrați piese pentru acest material, și de ce ați ales să lucrați cu acești tineri artiști din mișcarea reggae revival, precum Chronixx sau Jo Mersa Marley, dar și cu veterani ca Shaggy?

Morgan Heritage:

Am început să lucrăm la această creație cu aproximativ un an în urmă. Colaborarile de pe acest album reprezintă globalizarea muzicii reggae.

Zona Reggae

3. Care este cel mai important mesaj care stă în spatele pieselor de pe Strictly Roots?

Morgan Heritage:

Iubire, doar iubire, iubire peste tot.

4. Titlul acestui album, Strict Roots, descrie atmosfera generală a pieselor, care sunt încărcate cu mesaje conștiente și pozitive, dar există de asemenea o serie de excepții, cum ar fi single-urile lansate anterior, Perform And Done și Put It On Me, care sunt un pic în afara spectrului roots, în sensul clasic al cuvântului. De ce ați decis că acestea să fie, de asemenea, incluse pe noul LP?

Morgan Heritage:

Deoarece acestea sunt rădăcinile în sine. Oamenii au roots in sufletul lor, dar nu exista doi copaci cu aceleași rădăcini. Deci, fiecare piesa de pe acest album reprezintă un alt tip de rădăcini.

5. Ce studiouri și producători au fost implicați în crearea noului album?

Morgan Heritage:

Heritage Mobile Studio a fost principalul studio pentru înregistrarea albumului. Circle House Studios deținută de Inner Circle din Miami, este locul unde am făcut cea mai mare parte din munca de mixaj. Am folosit o varietate de producători după cum se menționează în bio, dar am co-produs intregul album si am făcut căteva piese pe cont propriu, de asemenea.

6. Cât de mult a fost Jemere Morgan implicat în procesul de compunere a LP-ului? Ne putem aștepta la un album solo venind de la el, sau se va alătura grupului Morgan Heritage in viitorul apropiat?

Morgan Heritage:

El nu a participat la compunerea albumului Strictly Roots și nici nu va fi vreodată în Morgan Heritage. Va lansa un album solo, înainte de sfârșitul acestui an.

7. De ce ați decis să vă lansați propriul label? Aveti de gând să semnați și alți artiști la CTBC Music Group, sau va rămâne o afacere strict de familie?

Morgan Heritage:

Ne-am lansat propria casă de discuri pentru a ne permite să comercializam album-ul intr-un fel anume. Ne-am dorit să ajungem la fanii noștri care nu știu cum să pună mâna pe muzica noastră. Vom produce și artiști care nu sunt din familie, dar și cei cu care suntem rude.

8. Cred americanii că reggae este doar muzică de fumat? 🙂 Și dacă răspunsul este pozitiv: Acesta este motivul pentru care ați lansat noul album pe 4/20? 🙂

Morgan Heritage:

Americanii cred că reggae este o muzică ce le rezolvă problemele, la fel ca peste tot. Unii oameni preferă sa fumeze atunci când ascultă. Lansarea albumului pe 4/20 în Statele Unite ale Americii a fost pură coincidență și s-a întâmplat să funcționeze.

9. Care este diferența dintre concertele din Statele Unite, Jamaica și alte părți ale lumii? Care este festivalul vostru de reggae preferat?

Morgan Heritage:

Locurile diferite ne permit să cântăm melodii diferite. Summerjam în Koln, Germania este unul dintre favoritele noastre.

Zona Reggae

10. Sunteți în acest joc de peste douăzeci de ani acum. Ce s-a schimbat în scena muzicii reggae de-a lungul anilor? Are reggae-ul un impact mai mare asupra oamenilor din zilele noastre? sau era mai bine in anii ’90?

Morgan Heritage:

Reggae-ul are o prezență globală astăzi. Ce vrem să spunem este că acest gen este reprezentat de oameni din întreaga lume acum.

11. Puteți să numiți trei sau mai multi artiști europeni de reggae care vă plac?

Morgan Heritage:

Gentleman, Alborosie, Gappy Ranks.

12. Ce urmează? .. muzical vorbind. Aveți de gând să pregătiti materiale noi ca grup sau o să vă concentrați mai mult pe carierele solo?

Morgan Heritage:

Proiectele solo vor fi întotdeauna în viață, dar ca și grup vom fi în turneu prin lume pentru următoarele optsprezece luni, în încercarea de a promova acest album.

Mulțumim frumos. Jah Bless!

————————————————————————————————————————————–

ENGLISH VERSION:

Interview with Morgan Heritage

Morgan Heritage has released a new exciting album in 2015, Strictly Roots, so we couldn’t miss the opportunity to have this interview. Having more than 20 years of musical experience, they took the time to answer at our questions, all 12 of them.

Enjoy!

Facebook Morgan Heritage
Youtube Morgan Heritage
Soundcloud Morgan Heritage
www.morganheritagemusic.com

Q1: Regarding your new LP, Strictly Roots, can you describe to us how the whole concept of the new album came together?

Morgan Heritage:

To be honest with you, it was originally to be an EP. While working on it we heard how great the EP was coming out and we decided to do a full LP.

Q2. When did you start recording tracks for this release, and why did you choose to work with these young artists from the reggae revival movement, like Chronixx or Jo Mersa Marley, but also with veterans like Shaggy?

Morgan Heritage:

We started working on this album a little over a year ago. The features on this album represents the globalization of Reggae music.

Zona Reggae

Q3. What is the most important message behind Strictly Roots songs?

Morgan Heritage:

Love. Just strictly love. Love all across the board.

Q4. The title of this album, Strictly Roots, properly describes the general vibe of the songs, which are loaded with conscious and positive messages, but there are also a couple of exceptions, like the previously released singles, Perform And Done and Put It On Me, which are a bit outside of the authentic roots music spectrum. Why did you decide that they should also be included in the album?

Morgan Heritage:

Because they are roots within themselves. People have roots locked in their brain to be a certain way but no two trees have the same roots. So every song on this album represents a different kind of roots.

Q5. What studios and producers were involved in the creation of the new album?

Morgan Heritage:

Heritage Mobile Studio was the main studio for recording this album. Circle House Studios owned by our Uncles, Inner Circle, in Miami, is where we did most of our mixing. We used a variety of producers as stated in the bio but we produced the entire album and did some songs on our own as well.

Q6. How much was Jemere involved in the composition process of the LP? Can we expect a full length solo album coming from him, or will he join the Morgan Heritage group for the near future?

Morgan Heritage:

He did not participate in writing nor will he ever be in Morgan Heritage. He will release a body of solo work before the end of the year.

Q7. Why did you decide to start your own label? Also, are you planning to sign other artists to CTBC Music Group as well, or will it remain a strictly family business?

Morgan Heritage:

We started our own label to enable us to market our album a certain way. We also wanted to get to our fans that we feel didn’t know how to get their hands on our music. We will definitely be releasing other artists that are not family as well as those that are family.

Q8. Do Americans think reggae is just pot smoking music? 🙂 And if the answer is positive: That’s why you have released your new album on 4/20? 🙂

Morgan Heritage:

Americans think reggae is a music that takes them away from their problems just like everywhere else. Smoking herb is just something some people do when they listen to it. Releasing the album on 4/20 in America was purely coincidence and just happened to workout well.

Q9. What’s the difference between performing in the United States, Jamaica and the other parts of the globe? Which is your favorite reggae festival?

Zona Reggae

Morgan Heritage:

Different places allows us to play different songs from our catalog. Summerjam in Koln, Germany is one of our favorites.

Q10. You are in this game for over 20 years right now. What has changed in the reggae music scene over the years? Does reggae have a bigger impact on the people nowadays or was better in the 90s?

Morgan Heritage:

Reggae has a global presence today. What we mean is that it is being represented by people from all over the world now.

Q11. Could you name three or more European reggae artists that you like?

Morgan Heritage:

Gentleman, Alborosie, Gappy Ranks.

Q12. What’s next?.. musically speaking. Are you going to prepare further releases as a group or are you going to focus on your solo careers too?

Morgan Heritage:

The solo projects will always be alive but the future for the group will be touring for the next 18 months around the globe behind this album.

Thanks a lot. Jah Bless!

Urmăriţi-ne pentru mai multe interviuri reggae!

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *